Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Κακοποίησης Ζώων

Παρακάτω παραθέτω σε γενικές γραμμές τις προτάσεις μου για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Κακοποίησης Ζώων υπό τύπον καταστατικών αρχών που θα πρέπει να το διέπουν. Το κείμενο μπαίνει σε διαβούλευση για όποιον ενδιαφέρεται στο ηλεκτρονικό φόρουμ που αναφέρεται στο τέλος. Εκεί θα μπορούσε λοιπόν να ξεκινήσει ένας διάλογος και να δώσει ο καθένας τις ιδέες του συμβάλλοντας στην τελειοποίηση της πρότασης και στην υλοποίησή της.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ

Νομική μορφή: Μη κερδοσκοπική εταιρεία

Σκοπός:

Να δημιουργήσει ένα εθελοντικό φορέα που θα συμβάλλει στη μείωση της κακοποίησης των ζώων από τον άνθρωπο, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και να διαφωτίσει και ευαισθητοποιήσει τους πολίτες γύρω από το ζήτημα της κακοποίησης των ζώων και τα δικαιώματα που αυτά έχουν.

Καταστατικές αρχές:

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Παρατηρητήριο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και να προβαίνει σε δράσεις όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

1) Να καταγγέλλει στα αρμόδια όργανα και αρχές και να συνεργάζεται με αυτά σε περιπτώσεις περιστατικών κακοποίησης καθώς και για την τήρηση της σχετικής για τα ζητήματα κακοποίησης των ζώων, νομοθεσίας.

2) Να παρέχει συμβουλές και οδηγίες σε ιδιοκτήτες, για την εκπαίδευση ή συμπεριφορά προς απείθαρχα ζώα.

3) Να ενεργεί για την αφαίρεση της ιδιοκτησίας ζώου από θύτη κακοποίησης, σε περιπτώσεις έντονης ή συνεχιζόμενης κακοποίησης.

4) Να παρέχει συμβουλές, να εκπαιδεύει και να παρέχει υλικοτεχνική βοήθεια σε φιλοζωικές οργανώσεις ή ανθρώπους που έχουν γίνει μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Στόχος του Παρατηρητηρίου θα είναι να βοηθήσει και όχι να υποκαταστήσει τις φιλοζωικές οργανώσεις στο έργο τους.

5) Να διατηρεί αρχεία περιστατικών κακοποίησης.

6) Να παρακολουθεί την εξέλιξη περιστατικών κακοποίησης ώστε να διαπιστώνει αν οι κακοποιήσεις συνεχίζονται ή σταμάτησαν μετά την καταγγελία του περιστατικού και τα μέτρα που πάρθηκαν προκειμένου να συνετιστεί ο θύτης.

7) Να ελέγχει αν και κατά πόσο η καταγγελία περί κακοποίησης ισχύει.

8) Να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια σχετικά με το θέμα.

9) Να προχωρήσει στη συγκέντρωση της σχετικής περί της κακοποίησης ζώων νομοθεσίας και νομολογίας.

10) Να δημιουργήσει ομάδα εθελοντών δικηγόρων ή νομικών γενικότερα, για την παροχή συμβουλών ή ακόμη και την εθελοντική προσφορά τους σε περιστατικά κακοποίησης που οδηγούνται σε δίκη.

11) Να εκδίδει σχετικά με το θέμα φυλλάδια, οδηγούς συμβουλών για την αντιμετώπιση κάποιου που κακοποιεί ένα ζώο αλλά και ενός κακοποιημένου ζώου.

12) Να προχωρά στην δημόσια κοινοποίηση-καταγγελία των επιβεβαιωμένων περιστατικών κακοποίησης αλλά και συγκεντρωτικών περιστατικών κάθε χρόνο που θα δείχνουν μια εικόνα γύρω από το πως εξελίσσεται το θέμα της κακοποίησης (μείωση ή αύξηση του φαινομένου).

13) Να προχωρά σε διαμαρτυρία, δημόσια καταγγελία αλλά και σε έννομες πράξεις (πχ αγωγές) προς αρμόδιες αρχές που δεν επιλαμβάνονται των υποχρεώσεών τους όπως ο νόμος ορίζει.

14) Να συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο αλλά και σε διαβούλευση με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την υπεράσπιση, βελτίωση και προώθηση των δικαιωμάτων των ζώων με στόχο πάντα τη μη κακοποίησή τους.

15) Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο είτε με τη δημιουργία σχετικού σάιτ στο διαδίκτυο για την εύκολη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού αλλά και την επικοινωνία με το Παρατηρητήριο, είτε με την χρήση του για κοινοποίηση περιστατικών κακοποίησης ή αδιαφορίας των αρμοδίων αρχών και οργάνων να επιβάλλουν το νόμο ή να επιληφθούν σχετικών ζητημάτων βάσει της υποχρέωσής τους από τη θέση τους έναντι της Πολιτείας που τους επέλεξε.

16) Να δημιουργεί εκπαιδευτικά πακέτα για παιδιά και μεγάλους.

17) Να συνεργάζεται με όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και τους ευαισθητοποιημένους ή συνεπείς πολίτες για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης, είτε παρέχοντας συμβουλές για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού είτε έμπρακτη βοήθεια με προσωπικό ή τεχνικά μέσα (πχ νομικές συμβουλές, τηλέφωνα σε αρμόδιες υπηρεσίες, παροχή ιστοχώρου για την κοινοποίηση του περιστατικού στο διαδίκτυο, για την ανακάλυψη του θύτη όταν αυτός είναι άγνωστος, εξοπλισμό σύλληψης και θεραπείας ενός αδέσποτου ή εγκαταλελειμμένου ζώου κλπ.)

18) Να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα σχετικών με το ζήτημα της μη κακοποίησης των ζώων.

19) Να βοηθάει στην ανεύρεση χώρων φιλοξενίας για κακοποιημένα ζώα.

20) Να συμμετέχει σε διαδηλώσεις, πορείες ή διαμαρτυρίες σχετικές με τα δικαιώματα των ζώων.

21) Να διοργανώνει εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα και να προβαίνει σε μπαζάαρ για τη συγκέντρωση χρημάτων. Ή ακόμα και εκπαιδευτικές εκδρομές για μέλη ή ευαισθητοποιημένους πολίτες.

22) Να συνεργάζεται με ψυχολόγους για την ορθή στάση και αντιμετώπιση κάποιου που κακοποιεί ζώα

23) Να συγκεντρώνει και κοινοποιεί επιστημονικές μελέτες που συνδέονται με το θέμα

24) Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικές και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την εξάλειψη της κακοποίησης στα ζώα και στους ανθρώπους.

25) Να εκδίδει Δελτία Τύπου και να τα προωθεί στα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά πάντα με το ζήτημα της κακοποίησης και σύμφωνα με το όλο πνεύμα του Παρατηρητηρίου.

26) Να Δημιουργήσει και να διατηρήσει βιβλιοθήκη σχετική με το θέμα των δικαιωμάτων των ζώων.

27) Να εκδίδει βιβλία ή περιοδικό σχετικών με το θέμα της κακοποίησης και των δικαιωμάτων των ζώων

28) Να μπορεί να προωθεί εθελοντές που ζητούν από το Παρατηρητήριο να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε επιλεγμένες δράσεις.

29) Να συμβάλλει στην ιδέα του σεβασμού της φύσης και της ζωής γενικότερα.

30) Να δημιουργήσει ομάδα πίεσης (λόμπυ) σχετική με το ζήτημα του σεβασμού και της προώθησης των δικαιωμάτων των ζώων.

31) Να προωθεί την ιδέα του αναδόχου ενός εγκαταλελειμμένου ή απελευθερωμένου κακοποιημένου ζώου

32) Να συνεργάζεται με αντίστοιχες ή ανάλογες οργανώσεις του εξωτερικού και να χαράζουν κατά καιρούς κοινή πορεία δράσης.

33) Να προωθούν την έννοια της χορηγίας και της οικονομικής βοήθειας στις εταιρείες και τους υπόλοιπους οικονομικούς οργανισμούς (στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) και προς την πρόληψη και περίθαλψη κακοποιημένων ζώων.

34) Να μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματικά στελέχη ή υπαλλήλους για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

35) Η απονομή βραβείων και αντιβραβείων σχετικών πάντα με το σκοπό του Παρατηρητηρίου

36) (Αντιλαμβανόμενοι ότι το θέμα των δικαιωμάτων των ζώων άπτεται του γενικότερου σεβασμού του δικαιώματος και του δικαίου καθαυτού) να προωθεί την έννοια της φιλίας, της συνεργατικότητας και της ανεκτικότητας σε όλο τον κόσμο και προπάντων στο εσωτερικό του Παρατηρητηρίου, δηλαδή μεταξύ των μελών του.


Οργάνωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου:

Η Οργάνωση του Παρατηρητηρίου θα έχει την ακόλουθη ιεραρχική δομή:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Θα αποτελείται από το τρία ως πέντε διοικητικά μέλη, τα οποία θα είναι αιρετά, θα ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών και τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλη του Παρατηρητηρίου. Καθώς και από επίτιμα μέλη, που θα ορίζει υπό τίτλο τιμής η γενική συνέλευση των μελών κατόπιν εισηγήσεως κάποιου εξ αυτών και τα οποία θα μπορούν να είναι και μη μέλη. Τα επίτιμα μέλη θα μπορούν αν το επιθυμούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ο ρόλος τους θα είναι συμβουλευτικός και δε θα μπορούν να αποφασίζουν με την ψήφο τους.

Γενική Συνέλευση:

Αυτή θα ορίζει το διοικητικό συμβούλιο με την ψήφο της ανά έτος καθώς και την αντικατάσταση αιρετού μέλους του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκε ή αποχώρησε αναγκαστικά από ασθένεια ή θάνατο, ή διοικητικού στελέχους που η γενική συνέλευση θεωρεί ότι παραβιάζει τις καταστατικές αρχές ή παρατυπεί και εν πάση περιπτώσει αδυνατεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του που από τη θέση του απορρέουν.

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται και θα αποφασίζει για θέματα μείζονος σημασίας και σε κάθε περίπτωση για την έγκριση ή όχι οποιασδήποτε αλλαγής στο καταστατικό.

Μέλος της γενικής συνέλευσης:

θα μπορούν να είναι όλα τα αρχικά μέλη που θα υπογράψουν το καταστατικό ίδρυσης της μη κερδοσκοπικής εταιρείας που θα είναι το Παρατηρητήριο Κακοποίησης Ζώων, τα επίτιμα μέλη (μόνο όμως ως προς τη δυνατότητα ψήφου σε γενική συνέλευση, και όχι ως προς τις ευθύνες που απορρέουν από τη συμμετοχή ενός κανονικού μέλους στην εταιρεία), καθώς και μέλη που θα προστεθούν μετά από αίτηση στο μέλλον και με αλλαγή καταστατικού.

Κάθε μέλος θα πρέπει να πληρώνει ετήσια συνδρομή 50 Ευρώ για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του Παρατηρητηρίου και αρχικά για την κάλυψη των αρχικών εξόδων θα πρέπει να υπάρξει έκτακτη συνδρομή 50 ευρώ.

Φίλοι του Παρατηρητηρίου:

Θα μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε υπογράφει τη σχετική αίτηση και πληρώνοντας μια συνδρομή των 30 ευρώ καθώς και οποιοδήποτε διοικητικό μέλος φιλοζωικού σωματείου (χωρίς συνδρομή). Οι «φίλοι» όπως και τα μέλη του Παρατηρητηρίου θα μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου εκτός και αν κάποιο μέλος από το τελευταίο εκφράσει έλλογη αντίρρηση.

Επίσης οι φίλοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Παρατηρητηρίου με εξαίρεση αυτών των οποίων θα ρυθμίζουν τα εσωτερικά οργανωτικά και οικονομικά θέματά του.


Σας καλούμε στο Φορουμ http://voithiseto.atforums.net/ που θα προταθούν το καταστατικό και ιδέες που θα καθορίσουν το παρατηρητήριο και έχουν σχέση με τις ανάγκες των σωματείων και γενικότερα με τον ρόλο και την οργάνωση του.6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Και ποια η διαφορά του από την πρόταση για "Συνήγορο των ζώων";

Δυστυχώς, αν κοιτάξει κανείς το ίντερνετ θα βρει μία πληθώρα από "επίσημες" φιλοζωϊκές οργανώσεις που τελικά δεν καταφέρνουν και πολλά, αν σκεφτεί κανείς την θέση τους και την υποτιθέμενη δύναμή τους. Όλες αυτές οι οργανώσεις τον ίδιο στόχο δεν έχουν; να ενεργούν ως "Παρατηρητήριο Κακοποίησης των Ζώων". Τι χρειάζεται μία ακόμη;

Από την πείρα μου, τελικά οι πιο ενεργοί και ειλικρινείς είναι οι πολίτες που ενεργούν και βοηθούν τα ζώα με δική τους πρωτοβουλία και χρήματα, και γράφοντας διαμαρτυρίες και πιέζοντας τις αρχές.

Με δυο λόγια: καλή η ιδέα στην θεωρεία, αλλά για να δουλέψει πιστεύω το ιδανικό θα ήταν να συσπειρώσει τα συμβούλια και τα μέλη των ήδη υπαρχόντων φιλοζωϊκών οργανώσεων.

Δεν βρίσκει άκρη κανείς με αυτόν τον κατακερματισμό οργανώσεων που επικρατεί στην Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

Σίγουρα είναι άλλο ένας ενδεχομένως πιο πλουραλιστικός φορέας καταγραφής (ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, πράγμα που δεν έχουν συνήθως ως προϋπόθεση ορισμένοι), κι άλλο ένα άτομο που μπορεί να καταντήσει όπως κι οι άλλοι Συνήγοροι. Αλλά...
Η άκρη ίσως του κατακερματισμού, ανώνυμε, είναι ότι πολλοί σύλλογοι και άτομα δεν έχουν σαφή προτεραιότητα την αντίσταση σε ΚΑΘΕ επιθετικότητα, κατά ζώου, ανθρώπου, φυσικού περιβάλλοντος, αλλά επιτίθενται ανταγωνιστικά σε άλλους επιθετικούς.
Γι΄αυτό και δε δέχονται καμία συζήτηση για τίποτα άλλο, διευκολύνοντας τη διχόνοια που προκαλούν οι εκάστοτε κλίκες, και απογοητεύοντας εθελοντές και πλήθος απλών ανθρώπων.
Η κατάσταση σε τέτοιες περιπτώσεις αλλάζει όταν μεγάλη συμφορά αφοπλίζει τους εγωιστές, που μόνο τότε καταλαβαίνουν ότι αυτό που βοηθά την αρμονικότερη δυνατή συνύπαρξη όλων δεν είναι οι μονομέρειες αλλά οι συλλογικές αποφάσεις κατά του διχασμού.
Ας ελπίσουμε ότι από τέτοιες ανταλλαγές μηνυμάτων που δε λογοκρίνονται (κι ας ζητάνε μερικοί την απαγόρευσή τους), θα βρεθούν όσοι δεν αρκούνται σε καιροσκοπικές ενέργειες, αλλά ενδιαφέρονται για συνεχή διάλογο με εχθρούς και φίλους, αποδεικνύοντας έτσι τις πραγματικές τους ενωτικές διαθέσεις, κι ας μην συνέρχεται αμέσως ο κάθε βασανιστής κάθε μορφής ζωής. Το μίσος όμως εναντίον του, τον ερεθίζει, κι από αυτό υπάρχει μπόλικο και σε πολλούς σταυροφόρους.
Ας μας διαψεύσουν.

Γουφ είπε...

Ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. Συμφωνώ εν μέρει.
Είναι όμως και αλήθεια από την άλλη, πως διεκδικήσεις που αφορούν δικαιώματα και θεσμική κατοχύρωσή τους δεν εισακούονται από τους υπεύθυνους πολιτικούς ή κρατικούς φορείς, αν δε στηρίζονται από οργανωμένους πολίτες.

Ανώνυμος είπε...

αυτο που νομιζω οτι προεχει ειναι να υπαρξει ενας νομος που θα καθοριζει ακριβως τι σημαινει κακοποιηση με λεπτομερειες.
αυτη τη στιγμη παρολο που για τους περισσοτερους ενα δεμενο σκυλι ολη του τη ζωη στην ακρη του κηπου θεωρειται κακοποιημενο..δεν καταφερε νομιζω κανεις ως τωρα να αποδειξει την κακοποιηση αυτου του ζωου.
στο εξωτερικο ο νομος διευκρινιζει λεπτομερως οτι απαγορευετε το ζωο να ειναι δεμενο, να αφηνεις μονο του το ζωο πανω απο 48 ωρες, να εχει πληγες οι οποιες δεν επουλωνονται λογω αδιαφοριας κτλ.
εδω οι φιλοζωοι περνιουνται για " υπερβολικα ευαισθητοι"

Ανώνυμος είπε...

Πρόσφατο ενημερωτικό roundmail στους πολλούς φιλόζωους στη Γερμανία.
_________________________

Αγαπητοί φίλοι,

αυτό που σας γράφω τώρα είναι ένα χαστούκι για όλους όσους συνεχίζουν και φέρνουν ζώα από το εξωτερικό στη Γερμανία.

Παρόλα αυτά σας παρακαλώ να σκεφτείτε όσα γράφω εδώ.

Σε μια χώρα όπου σε καταφύγια ζώων και παρόμοιες εγκαταστάσεις , σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε και εν γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών, έχουν κρατηθεί ζώα, μέχρι και για τρία χρόνια μέσα σε μικροσκοπικά κλουβιά,

και στη περίπτωση που δε βρισκόταν ανάδοχος γινόταν ευθανασία, σε μια χώρα όπου επιτρέπεται να φιλοξενούνται ζώα από καταφύγια, πολλές φορές ανά δύο, μέσα σε μικρά κλουβιά για κουνέλια στα καταφύγια (ακόμα και μέσα σε δωμάτια χωρίς παράθυρα),

σε μια χώρα όπου ο Νόμος περί Προστασίας Ζώων βρίσκει τόσο λίγη εφαρμογή όσο σε μας,

σε μια χώρα όπου τα ζώα που βρέθηκαν επιτρέπεται να κρατούνται σε μικροσκοπικά δωμάτια και ακόμα πιο μικροσκοπικά κλουβιά, χωρίς θέρμανση και ας επικρατεί ήδη παγωνιά, και αυτό απ' ότι φαίνεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα,

σε μια χώρα, όπου δεν αναλαμβάνει κανείς να βρει στέγη σε ζώα που βρέθηκαν,

σε μια χώρα όπου απαγορεύεται το τάϊσμα αδέσποτων γατιών και μια ένωση πόλεων και κοινοτήτων πρακτικά διατάσσει τις πόλεις να εισάγουν αυτή την απαγόρευση στο καταστατικό τους,

σε μια χώρα όπου χρησιμοποιούνται αδέσποτες γάτες για πειράματα,

σε μια χώρα όπου εφαρμόζεται η οδηγία περί χημικών ουσιών REACH της ΕΕ , όπου πεθαίνουν εκατομμύρια ζώα και η οποία έτσι αποκαλύπτει την απόλυτα περιφρονητική στάση της απέναντι στα ζώα,

σε μια χώρα όπου κλέβουν τα ζώα στους δρόμους και οι αρμόδιες υπηρεσίες σιωπούν ή αγνοούν την κατάσταση,

σε μια χώρα όπου βρίζουν τους φιλόζωους για την εθελοντική τους εργασία, σε μια χώρα όπου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και ζώα από το εξωτερικό σαν πειραματόζωα,

σε μια χώρα όπου υπάρχουν μεν ποινές για τη χρήση κλεμμένων ζώων σε πειράματα, αλλά όπου δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο εναντίον της φαρμακοβιομηχανίας που τα χρησιμοποίησε,

Σε μια τέτοια «Γερμανία» δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πια να εισάγονται ζώα από το εξωτερικό, επειδή η χώρα μας δεν δίνει καμία σημασία στη προστασία ζώων, ούτε καν στην αξιοπρέπεια των δικών της ζώων.

Η νομοθεσία για τη προστασία των ζώων από τη μια μεριά περιγράφεται στο Νόμο περί Προστασίας ζώων, από την άλλη, όταν πρόκειται για πειράματα σε ζώα, αναιρούνται και πάλι. Η Γερμανία είναι μια χώρα όπου τα θέματα που θέτουν φιλόζωοι στην κυβέρνηση αγνοούνται πλήρως.

Η Γερμανία είναι μια χώρα όπου στα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχει καμία αναφορά στην οδηγία ΕΕ REACH και το φόνο εκατομμυρίων ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα επανεξέτασης χημικών ουσιών. Εδώ υπάρχει ένας τοίχος σιωπής που είναι αδιαπέραστος.

Η Γερμανία είναι μια χώρα που δεν εγγυάται ούτε τη προστασία των ιδίων της των ζώων.

Η Γερμανία είναι επίσης μια χώρα όπου οι φιλόζωοι μπορεί μεν να μάχονται κατά της αδικίας, ξεχνώντας τελείως τον εαυτό τους, αλλά όπου ποτέ δε θα πετύχουν το στόχο τους επειδή αγωνίζονται εναντίον μιας μορφής εξουσίας που όμοια δεν υπάρχει.

Και σε μια τέτοια χώρα συνεχίζετε και φέρνετε ζώα;
______________________________________________

Όλοι εσείς που μου στέλνετε μηνύματα για τα ασύλληπτα πολλά ζώα που φέρνετε μέρα με τη μέρα σ' αυτή τη φριχτή Γερμανία, όπου η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη προστασία ζώων απαιτεί σκληρό αγώνα, όπου εγώ προσωπικά δεν είχα το προνόμιο να δώ, έστω και μια φορά μέσα σε περισσότερα από έξι χρόνια, να ευοδωθεί μια κατηγορία για κακοποίηση ζώων κλπ., όπου διεξάγονται πειράματα του πιο φρικτού είδους σε ζώα , όπου τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα κατοικίδιά τους αγνοούνται, όπου κατοικίδιες γάτες και σκύλοι επιτρέπεται να κυνηγιούνται, όπου η εκλεγμένη από το λαό κυβέρνηση αγνοεί πλήρως τις επιθυμίες των πολιτών σε ότι αφορά τα κατοικίδια,

Σας παρακαλώ, μη μου ξαναστέλνετε ποτέ πια μηνύματα ψάχνοντας για ένα νέο σπίτι για ζώα από το εξωτερικό.

Όσο στην ίδια μας τη χώρα τα ζώα δεν έχουν κανενός είδους δικαιώματα, θα πρέπει να ψάχνετε εναλλακτικές λύσεις να βοηθηθούν τα ζώα του εξωτερικού εκεί που βρίσκονται.

Και όλοι εμείς που μας κλείνουν τη πόρτα όποτε υποβάλλουμε, παρακαλώντας, τα αιτήματά μας στη κυβέρνηση, θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Όλες οι υπηρεσίες με τις οποίες είχα να κάνω έως τώρα είχαν υιοθετήσει τη στάση που έχει διαφανεί σε κυβερνητικό επίπεδο.

Ο Νόμος περί Προστασίας των Ζώων δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένο.
______________________________________________

Για άλλη μια φορά ασχολήθηκα τις τελευταίες μέρες, μαζί με άλλους ζωόφιλούς, πολύ έντονα με το ζήτημα των πειραμάτων σε ζώα. Η φίλη μου η Γκάμπι έχει βρει ιστοσελίδες για το θέμα, στις οποίες αναφέρεται πως δοκιμάζονται μέθοδοι θανάτωσης για πειραματόζωα, όλα τα δάκρυα του κόσμου δεν είναι αρκετά να χωνέψει κανείς αυτή τη φρίκη.

Εδώ ένα μικρό απόσπασμα. Περισσότερα για το θέμα προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. ...;

Στη Γερμανία απ' ότι φαίνεται ξέρουν ότι κάποια πράγματα προκαλούν διαμαρτυρίες και δυσαρέσκεια στον κόσμο, οπότε πολλές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά και μόνο μετά από κουραστική έρευνα ή αν πέσει κανείς πάνω τους κατά σύμπτωση. Εδώ και μέρες ασχολούμαι με μια πραγματεία που έχει ως θέμα τη θανάτωση πειραματόζωων και τη θανάτωση υπεράριθμων ζώων από εκτροφεία πειραματόζωων.

Ξέρατε ότι η θανάτωση μικρών ζώων σε φούρνο μικροκυμάτων ή με σπάσιμο του σβέρκου είναι ανθρώπινη μέθοδος;

Ότι υπάρχει λαιμητόμος για αρουραίους και ποντίκια όπου κόβεται το κεφάλι τους χωρίς καμία αναισθησία;

Ότι δοκιμάζονται, ερευνώνται και θα ερευνώνται όλοι οι πιθανοί τρόποι θανάτωσης και ότι υπάρχουν συστάσεις για το ποιοι τρόποι είναι ακατάλληλοι για θανάτωση πειραματόζωων;

Σύμφωνα με τις συστάσεις αυτές οι αναφερόμενες μέθοδοι για παράδειγμα δεν είναι καθόλου κατάλληλες για σκύλους και γάτες: Το σχόλιό μου.

Σκεφθείτε ότι όλες οι εδώ αναφερόμενες μέθοδοι έχουν ερευνηθεί!

"Τα ακόλουθα μέσα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση σαρκοφάγων ζώων:

Πνιγμός, εγκεφαλική διάσειση (ενήλικα), αποκεφαλισμός, ασφυξία, στραγγαλισμός, μονοξείδιο του αζώτου, αέριο υδροκυανίου, κυκλοπροπάνιο, μεθοξυφλουράνιο, τριχλωραιθυλένιο, εμβολή αέρα, υδροκυάνιο, οξύ, ένυδρος χλωράλη, στρυχνίνη, νικοτίνη, θειικό μαγνήσιο και αναστολέας νευρομυϊκού συστήματος".

Σχετικά με τη θανάτωση με διοξείδιο του άνθρακα:

Αν και το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί στις γάτες μέσα σε ένα λεπτό αναισθησία, προσπαθούν να ξεφύγουν. Γλείφουν και φτερνίζονται και προσπαθούν να σκαρφαλώσουν να βγουν έξω, μια ένδειξη ότι τους προκαλείται άγχος. Τα ζώα μαζεύονται επίσης και έτσι αυτή η μέθοδος είναι αντιαισθητική και άβολη για το άτομο που τη διεξάγει. Για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται απαράδεκτη για την ευθανασία σαρκοφάγων ζώων.

Άλλο απόσπασμα: Επιλογή μεθόδου θανάτωσης:

Η αναζήτηση της καλύτερης μεθόδου θανάτωσης είναι πάντα επίκαιρο αντικείμενο έρευνας.

Η επιλογή βασίζεται στην εκάστοτε επίκαιρη τεχνολογία / μεθοδολογία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Σχετικά με τη προστασία ζώων:

Καταλληλότητα μεθόδου για το συγκεκριμένο είδος ζώου, γρήγορη έναρξη δράσης, ανώδυνη, αξιόπιστη (μη αναστρέψιμη).

Σχετικά με τη προστασία ατόμων (επικίνδυνες ουσίες, υγιεινή):

μέθοδος ασφαλής για το άτομο που τη διεξάγει, εύκολος χειρισμός

Σχετικά με το κίνητρο του προσωπικού:

συναισθηματική αποδοχή («αισθητική») της μεθόδου

Σχετικά με την έρευνα: απουσία επίδρασης στο αποτέλεσμα του πειράματος, δυνατότητα τυποποίησης, δηλαδή διεξαγωγής με τον ίδιο τρόπο και ίδια πάντα επιτυχία (αναπαραγωγιμότητα).

Σχετικά με τη λειτουργικότητα:

οικονομική μέθοδος, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον

Γενική πρακτική:

Να μειωθεί όσο το δυνατόν η νευρικότητα στα ζώα, καλύτερα να αποφεύγεται τελείως.

Όχι στρίμωγμα μεγάλης διάρκειας ή δέσιμο του ζώου όσο έχει τις αισθήσεις του!

Σε μεγαλύτερες ομάδες:

Να αποφεύγεται η ανάμειξη ομάδων που είναι ξένες μεταξύ τους. Να μη γίνει θανάτωση σε χώρους όπου υπάρχουν άλλα ζώα, ιδιαίτερα του ίδιου είδους. Να επιβεβαιωθεί ο θάνατος με απόδειξη αναπνευστικής και καρδιακής παύσης και απουσίας μυϊκού τόνου. Αυτό μόνο ως ένα μικρό απόσπασμα.

Από τότε που ασχολούμαι με τη προστασία ζώων στη Γερμανία δεν μπορώ να ησυχάσω πια γνωρίζοντας αυτό που συμβαίνει.

Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, που τους αφήνουμε να μας κυβερνούν και επιτρέπουν κάτι τέτοιο βάσει νόμου;

Και εάν κάνεις ερωτήσεις δεν παίρνεις απάντηση παρά μόνο λακωνικά λόγια χωρίς περιεχόμενα και ουσία που δίνουν την εντύπωση ότι αυτός που τα γράφει δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει.

Αλλά ακόμα και η κυβέρνηση έχει εγκαταστάσεις για πειράματα σε ζώα όπου διεξάγονται φρικτές δοκιμές.

Ο γερμανικός στρατός κάνει κατάχρηση ζώων σε πειράματα.

Η διαφήμιση υποδηλώνει, ότι η έρευνα είναι για το καλό μας. Για να μη συμβεί κάτι τόσο φρικτό στα ζώα που αναλαμβάνουμε, τα δίνουμε μόνο όταν σιγουρευτούμε ότι δεν θα τους επιτραπεί να βγουν έξω. Πολλοί το θεωρούν λάθος αυτό. Εμείς το βλέπουμε ως περιορισμό του πραγματικού κινδύνου για τα ζώα!

Προς όλους που μας έστελναν έως τώρα μηνύματα ψάχνοντας για σπίτι στη Γερμανία για ζώα από το εξωτερικό, παρακαλώ σβήστε μας από αυτή τη λίστα. Θα μείνουμε φίλοι, αλλά παρακαλώ μη μας προωθήσετε πλέον αυτές τις πληροφορίες.

Και παρακαλώ μη μου γράφετε μηνύματα διαμαρτυρίας τώρα για το πόσο φρικτά περνάνε τα ζώα στο εξωτερικό. Το ξέρω.

Βοηθήστε τα ζώα αλλά μην τα φέρετε στη χώρα μας.

Γαμπριέλε Χίλμπιγκ (Gabriele Hilbig)

Φιλοζωικός Σύλλογος Samtpfote e.V. Emmericher Landstr. 102 46459

Rees www.katzenschutzverein-emmarich.de tierschutzverein.

Samtpfote@gmail.com

Τηλ: 02851 -58 999 00

Ανώνυμος είπε...

http://yiannas.pblogs.gr/2009/10/anoihth-epistolh-ston-k-hrysoho-dh-gia-ton-anaiteio-xylodarmo-mo.html

Ανοιχτή Επιστολή στον κ. Χρυσοχοϊδη γιά τον αναίτειο ξυλοδαρμό μου από αστυνομικούς της Σαλαμίνας
χωρίς σχόλια Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Παρακαλώ τους φίλους και φίλες αν το επιθυμούν, ν' αναρτήσουν αυτήν την επιστολή.

Συγγνώμη αν δεν γράφω καλά, μα δεν είμαι καλά...

woman11.jpg

Kύριε Χρυσοχοϊδη είμαι η bloger Arkouda.

Κάποιος μου είπε ν' αποτανθώ σ' εσάς γιά τα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Δεν θα το έκανα αν δεν με ενημέρωνε κάποια γνωστή πως διάβασε την εγγραφή μου και πήρε στο Αστυνομικό Τμήμα απ' όπου κι οι αστυνομικοί που με ξυλοκόπησαν και της αρνήθηκαν την ύπαρξη του συμβάντος. Μία δικηγόρος πήρε τηλέφωνο τρεις φορές, της έλεγαν πως έχουν δουλειά και θα την πάρουν και δεν την πήραν τελικά στο τηλέφωνο. Δηλαδή δεν υπήρξα...

Θα περάσω την προηγούμενη εγγραφή μου γιά μιά ιδέα, η ουσία όμως είναι πως ζω μιά Κόλαση εδώ και δυό χρόνια απ' τη στιγμή που ασχολήθηκα με το λαθρεμπόριο αδέσποτων. Καταδιώκομαι από εγκληματίες και παράνομους που χρησιμοποιούν το Ελληνικό Κράτος γιά να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους και το παράνομο χρήμα, την όποια θέση έχουν, τις γνωριμίες τους κλπ γιά να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους.

Αφορμή γιά να σας γράψω αυτά στάθηκε ο προχθεσινός αναίτειος ξυλοδαρμός μου από 3 νέους αστυνομικούς. Η αιτεία είναι το λαθρεμπόριο αδέσποτων, η προσπάθεια μου να ενημερωθώ και να ενημερώσω τον κόσμο γιά το τι συμβαίνει. Άπειρα στοιχεία και άρθρα που θα μπορούσαν να πείσουν και τον πιό άπιστο Θωμά βρίσκονται στο blog μου Arkouda στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://yiannas.pblogs.gr/

Το λαθρεμπόριο αδέσποτων δεν είναι 17 Νοέμβρη Κ. Χρυσοχοϊδη. Ποιός καίγεται τώρα γιά τα μαρτύρια των ζώων??? Είναι ένα έγκλημα, μιά παράνομη πράξη που δεν έχει καν ποινές. Κρύβει όμως τόση βρωμιά και εγκληματικότητα, εμπλέκονται σ' αυτό εκτός των "αφανών ηρώων" και τόσοι επιφανείς κύριοι και κυρίες, χρηματοδοτεί τόσες άλλες παράνομες δραστηριότητες, που νομίζω πως θα έπρεπε να διαθέσετε και λίγο απ' τον χρόνο σας σ' αυτό...

Παρακαλώ επίσης να διατάξετε έρευνα γιά να ερευνηθεί το θέμα του ξυλοδαρμού μου από τους αστυνομικούς της Σαλαμίνας.

Εγώ δέχομαι εδώ και δυό χρόνια συνεχή συστηματικά οργανωμένα χτυπήματα απ' όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να επιζήσω... Είμαι 49 χρονών. Έχω προβλήματα υγείας. Στην προκείμενη περίπτωση, θα μπορούσε ήδη να είχα πεθάνει από καρδιά από την επίθεση και το σοκ. Τουλάχιστον ας σωθούν κάποιοι άλλοι, ας σωθούν κάποια ζώα από τα μαρτύρια...

Αν τ' αποφασίσετε να βοηθήσετε, στη διάθεση σας γιά περισσότερα στοιχεία.