Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Κακοποίησης Ζώων

Παρακάτω παραθέτω σε γενικές γραμμές τις προτάσεις μου για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Κακοποίησης Ζώων υπό τύπον καταστατικών αρχών που θα πρέπει να το διέπουν. Το κείμενο μπαίνει σε διαβούλευση για όποιον ενδιαφέρεται στο ηλεκτρονικό φόρουμ που αναφέρεται στο τέλος. Εκεί θα μπορούσε λοιπόν να ξεκινήσει ένας διάλογος και να δώσει ο καθένας τις ιδέες του συμβάλλοντας στην τελειοποίηση της πρότασης και στην υλοποίησή της.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ

Νομική μορφή: Μη κερδοσκοπική εταιρεία

Σκοπός:

Να δημιουργήσει ένα εθελοντικό φορέα που θα συμβάλλει στη μείωση της κακοποίησης των ζώων από τον άνθρωπο, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και να διαφωτίσει και ευαισθητοποιήσει τους πολίτες γύρω από το ζήτημα της κακοποίησης των ζώων και τα δικαιώματα που αυτά έχουν.

Καταστατικές αρχές:

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Παρατηρητήριο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και να προβαίνει σε δράσεις όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

1) Να καταγγέλλει στα αρμόδια όργανα και αρχές και να συνεργάζεται με αυτά σε περιπτώσεις περιστατικών κακοποίησης καθώς και για την τήρηση της σχετικής για τα ζητήματα κακοποίησης των ζώων, νομοθεσίας.

2) Να παρέχει συμβουλές και οδηγίες σε ιδιοκτήτες, για την εκπαίδευση ή συμπεριφορά προς απείθαρχα ζώα.

3) Να ενεργεί για την αφαίρεση της ιδιοκτησίας ζώου από θύτη κακοποίησης, σε περιπτώσεις έντονης ή συνεχιζόμενης κακοποίησης.

4) Να παρέχει συμβουλές, να εκπαιδεύει και να παρέχει υλικοτεχνική βοήθεια σε φιλοζωικές οργανώσεις ή ανθρώπους που έχουν γίνει μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Στόχος του Παρατηρητηρίου θα είναι να βοηθήσει και όχι να υποκαταστήσει τις φιλοζωικές οργανώσεις στο έργο τους.

5) Να διατηρεί αρχεία περιστατικών κακοποίησης.

6) Να παρακολουθεί την εξέλιξη περιστατικών κακοποίησης ώστε να διαπιστώνει αν οι κακοποιήσεις συνεχίζονται ή σταμάτησαν μετά την καταγγελία του περιστατικού και τα μέτρα που πάρθηκαν προκειμένου να συνετιστεί ο θύτης.

7) Να ελέγχει αν και κατά πόσο η καταγγελία περί κακοποίησης ισχύει.

8) Να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια σχετικά με το θέμα.

9) Να προχωρήσει στη συγκέντρωση της σχετικής περί της κακοποίησης ζώων νομοθεσίας και νομολογίας.

10) Να δημιουργήσει ομάδα εθελοντών δικηγόρων ή νομικών γενικότερα, για την παροχή συμβουλών ή ακόμη και την εθελοντική προσφορά τους σε περιστατικά κακοποίησης που οδηγούνται σε δίκη.

11) Να εκδίδει σχετικά με το θέμα φυλλάδια, οδηγούς συμβουλών για την αντιμετώπιση κάποιου που κακοποιεί ένα ζώο αλλά και ενός κακοποιημένου ζώου.

12) Να προχωρά στην δημόσια κοινοποίηση-καταγγελία των επιβεβαιωμένων περιστατικών κακοποίησης αλλά και συγκεντρωτικών περιστατικών κάθε χρόνο που θα δείχνουν μια εικόνα γύρω από το πως εξελίσσεται το θέμα της κακοποίησης (μείωση ή αύξηση του φαινομένου).

13) Να προχωρά σε διαμαρτυρία, δημόσια καταγγελία αλλά και σε έννομες πράξεις (πχ αγωγές) προς αρμόδιες αρχές που δεν επιλαμβάνονται των υποχρεώσεών τους όπως ο νόμος ορίζει.

14) Να συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο αλλά και σε διαβούλευση με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την υπεράσπιση, βελτίωση και προώθηση των δικαιωμάτων των ζώων με στόχο πάντα τη μη κακοποίησή τους.

15) Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο είτε με τη δημιουργία σχετικού σάιτ στο διαδίκτυο για την εύκολη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού αλλά και την επικοινωνία με το Παρατηρητήριο, είτε με την χρήση του για κοινοποίηση περιστατικών κακοποίησης ή αδιαφορίας των αρμοδίων αρχών και οργάνων να επιβάλλουν το νόμο ή να επιληφθούν σχετικών ζητημάτων βάσει της υποχρέωσής τους από τη θέση τους έναντι της Πολιτείας που τους επέλεξε.

16) Να δημιουργεί εκπαιδευτικά πακέτα για παιδιά και μεγάλους.

17) Να συνεργάζεται με όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και τους ευαισθητοποιημένους ή συνεπείς πολίτες για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης, είτε παρέχοντας συμβουλές για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού είτε έμπρακτη βοήθεια με προσωπικό ή τεχνικά μέσα (πχ νομικές συμβουλές, τηλέφωνα σε αρμόδιες υπηρεσίες, παροχή ιστοχώρου για την κοινοποίηση του περιστατικού στο διαδίκτυο, για την ανακάλυψη του θύτη όταν αυτός είναι άγνωστος, εξοπλισμό σύλληψης και θεραπείας ενός αδέσποτου ή εγκαταλελειμμένου ζώου κλπ.)

18) Να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα σχετικών με το ζήτημα της μη κακοποίησης των ζώων.

19) Να βοηθάει στην ανεύρεση χώρων φιλοξενίας για κακοποιημένα ζώα.

20) Να συμμετέχει σε διαδηλώσεις, πορείες ή διαμαρτυρίες σχετικές με τα δικαιώματα των ζώων.

21) Να διοργανώνει εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα και να προβαίνει σε μπαζάαρ για τη συγκέντρωση χρημάτων. Ή ακόμα και εκπαιδευτικές εκδρομές για μέλη ή ευαισθητοποιημένους πολίτες.

22) Να συνεργάζεται με ψυχολόγους για την ορθή στάση και αντιμετώπιση κάποιου που κακοποιεί ζώα

23) Να συγκεντρώνει και κοινοποιεί επιστημονικές μελέτες που συνδέονται με το θέμα

24) Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικές και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την εξάλειψη της κακοποίησης στα ζώα και στους ανθρώπους.

25) Να εκδίδει Δελτία Τύπου και να τα προωθεί στα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά πάντα με το ζήτημα της κακοποίησης και σύμφωνα με το όλο πνεύμα του Παρατηρητηρίου.

26) Να Δημιουργήσει και να διατηρήσει βιβλιοθήκη σχετική με το θέμα των δικαιωμάτων των ζώων.

27) Να εκδίδει βιβλία ή περιοδικό σχετικών με το θέμα της κακοποίησης και των δικαιωμάτων των ζώων

28) Να μπορεί να προωθεί εθελοντές που ζητούν από το Παρατηρητήριο να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε επιλεγμένες δράσεις.

29) Να συμβάλλει στην ιδέα του σεβασμού της φύσης και της ζωής γενικότερα.

30) Να δημιουργήσει ομάδα πίεσης (λόμπυ) σχετική με το ζήτημα του σεβασμού και της προώθησης των δικαιωμάτων των ζώων.

31) Να προωθεί την ιδέα του αναδόχου ενός εγκαταλελειμμένου ή απελευθερωμένου κακοποιημένου ζώου

32) Να συνεργάζεται με αντίστοιχες ή ανάλογες οργανώσεις του εξωτερικού και να χαράζουν κατά καιρούς κοινή πορεία δράσης.

33) Να προωθούν την έννοια της χορηγίας και της οικονομικής βοήθειας στις εταιρείες και τους υπόλοιπους οικονομικούς οργανισμούς (στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) και προς την πρόληψη και περίθαλψη κακοποιημένων ζώων.

34) Να μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματικά στελέχη ή υπαλλήλους για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

35) Η απονομή βραβείων και αντιβραβείων σχετικών πάντα με το σκοπό του Παρατηρητηρίου

36) (Αντιλαμβανόμενοι ότι το θέμα των δικαιωμάτων των ζώων άπτεται του γενικότερου σεβασμού του δικαιώματος και του δικαίου καθαυτού) να προωθεί την έννοια της φιλίας, της συνεργατικότητας και της ανεκτικότητας σε όλο τον κόσμο και προπάντων στο εσωτερικό του Παρατηρητηρίου, δηλαδή μεταξύ των μελών του.


Οργάνωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου:

Η Οργάνωση του Παρατηρητηρίου θα έχει την ακόλουθη ιεραρχική δομή:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Θα αποτελείται από το τρία ως πέντε διοικητικά μέλη, τα οποία θα είναι αιρετά, θα ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών και τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλη του Παρατηρητηρίου. Καθώς και από επίτιμα μέλη, που θα ορίζει υπό τίτλο τιμής η γενική συνέλευση των μελών κατόπιν εισηγήσεως κάποιου εξ αυτών και τα οποία θα μπορούν να είναι και μη μέλη. Τα επίτιμα μέλη θα μπορούν αν το επιθυμούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ο ρόλος τους θα είναι συμβουλευτικός και δε θα μπορούν να αποφασίζουν με την ψήφο τους.

Γενική Συνέλευση:

Αυτή θα ορίζει το διοικητικό συμβούλιο με την ψήφο της ανά έτος καθώς και την αντικατάσταση αιρετού μέλους του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκε ή αποχώρησε αναγκαστικά από ασθένεια ή θάνατο, ή διοικητικού στελέχους που η γενική συνέλευση θεωρεί ότι παραβιάζει τις καταστατικές αρχές ή παρατυπεί και εν πάση περιπτώσει αδυνατεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του που από τη θέση του απορρέουν.

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται και θα αποφασίζει για θέματα μείζονος σημασίας και σε κάθε περίπτωση για την έγκριση ή όχι οποιασδήποτε αλλαγής στο καταστατικό.

Μέλος της γενικής συνέλευσης:

θα μπορούν να είναι όλα τα αρχικά μέλη που θα υπογράψουν το καταστατικό ίδρυσης της μη κερδοσκοπικής εταιρείας που θα είναι το Παρατηρητήριο Κακοποίησης Ζώων, τα επίτιμα μέλη (μόνο όμως ως προς τη δυνατότητα ψήφου σε γενική συνέλευση, και όχι ως προς τις ευθύνες που απορρέουν από τη συμμετοχή ενός κανονικού μέλους στην εταιρεία), καθώς και μέλη που θα προστεθούν μετά από αίτηση στο μέλλον και με αλλαγή καταστατικού.

Κάθε μέλος θα πρέπει να πληρώνει ετήσια συνδρομή 50 Ευρώ για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του Παρατηρητηρίου και αρχικά για την κάλυψη των αρχικών εξόδων θα πρέπει να υπάρξει έκτακτη συνδρομή 50 ευρώ.

Φίλοι του Παρατηρητηρίου:

Θα μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε υπογράφει τη σχετική αίτηση και πληρώνοντας μια συνδρομή των 30 ευρώ καθώς και οποιοδήποτε διοικητικό μέλος φιλοζωικού σωματείου (χωρίς συνδρομή). Οι «φίλοι» όπως και τα μέλη του Παρατηρητηρίου θα μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου εκτός και αν κάποιο μέλος από το τελευταίο εκφράσει έλλογη αντίρρηση.

Επίσης οι φίλοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Παρατηρητηρίου με εξαίρεση αυτών των οποίων θα ρυθμίζουν τα εσωτερικά οργανωτικά και οικονομικά θέματά του.


Σας καλούμε στο Φορουμ http://voithiseto.atforums.net/ που θα προταθούν το καταστατικό και ιδέες που θα καθορίσουν το παρατηρητήριο και έχουν σχέση με τις ανάγκες των σωματείων και γενικότερα με τον ρόλο και την οργάνωση του.Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

Ένας νέος θεσμός

Παρά το ότι ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να μην κατάφεραν να θεωρούνται πολύ επιτυχημένοι ως θεσμοί, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι παίζουν ένα θετικό ρόλο.
Προτείνουμε λοιπόν την δημιουργία ενός νέου θεσμού: το Συνήγορο του Ζώου. Θα ασχολείται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελίες με τα ζητήματα κακοποίησης ζώων ή καταστρατήγησης των νόμων που τα αφορούν.
Είναι μια πρόταση που θα σταλεί ολοκληρωμένα προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάμε τη στήριξη των φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων με συνυπογραφή και συμμετοχή με ιδέες ως προς το θεσμικό του ρόλο.

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

"Άνθρωπος ζώο κοινωνικό"


Ο άνθρωπος αρέσκεται να ξεχνά ότι και ο ίδιος είναι ζώο, ειδικά όταν αναφέρεται στα υπόλοιπα ζώα. Οι λίγες αναφορές του τύπου: "άνθρωπος ζώο κοινωνικό" ή "ζώο λογικό" ή "ηθικό" δεν αρκούν για να εστιάσουν τη συνείδησή του σε μια αναμφισβήτητη αλήθεια: ο άνθρωπος είναι κι αυτός ένα ζώο.
Και αν ο άνθρωπος είναι ζώο (που είναι!) τότε όσα δικαιώματα έχει αυτός άλλα τόσα δικαιώματα έχουν και τα υπόλοιπα ζώα.
Κατά βάθος όλοι γνωρίζουν πως ύψιστη αρετή είναι η συμπόνια. Ακόμη και αν ο λόγος (ως λογική) μπορεί να ρυθμίζει τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και αυτές μεταξύ του ανθρώπου και της υπόλοιπης φύσης (περιβάλλον), η συμπόνια είναι αυτή που τις βελτιώνει και τις καλλιεργεί ουσιαστικά. Ακριβώς γιατί μία σχέση γονιμοποιείται και αναπτύσσεται-βασίζεται σε αρχές και αξίες που αυξάνουν την εμπιστοσύνη και μέσω αυτής τη συνεργασία.

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Ζώα στα σκουπίδια

Μοιάζει απίστευτο αλλά δυστυχώς είναι μια συνηθισμένη πρακτική αρκετά νεογέννητα να καταλήγουν ζωντανά στα σκουπίδια. Πολλοί είναι οι ασυνείδητοι που τα πετούν είτε μέσα σε σακούλες είτε έτσι, ελεύθερα, μέσα στους κάδους των απορριμάτων.
Αν είναι τυχερά και κάποιος φιλόζωος τα ανακαλύψει γρήγορα, έχουν κάποιες πιθανότητες να
επιβιώσουν. Δυστυχώς τα περισσότερα βρίσκουν τραγικό θάνατο είτε από ασιτία είτε από ασφυξία.
Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Φιλοζωικού Συλλόγου Ρεθύμνου είναι η έκδοση ενός πλαστικοποιημένου αυτοκόλλητου που θα το κολλήσουν στους κάδους του νομού τους, και το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: "ΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!!! Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ" . Στο φυλλάδιο υπάρχουν και δύο φωτογραφίες με ένα γατάκι και ένα σκυλάκι. (Η πλαστικοποίηση είναι απαραίτητη για την αντοχή του αυτοκόλλητου στη βροχή)
Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ιδέα για να υιοθετηθεί από όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις. Η συνεργασία μάλιστα με τους τοπικούς δήμους και κοινότητες ώστε να γίνεται υπό την αιγίδα τους η όλη προσπάθεια, θα αύξανε την αποτελεσματικότητα.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007

Το κείμενο που ακολουθεί είναι της κας Καλογήρου Πέλας
Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ!

1. Οι φετινές παραλαβές που αφορούν στα άγρια ζώα και πουλιά .

Α) Κατά την κυνηγετική περίοδο φέτος παρουσιάστηκε και πάλι έξαρση. Ειδικά τον Νοέμβρη. Μέχρι τότε παραλάβαμε οχτώ (8) τραυματισμένα πουλιά κυρίως Γερακίνες και έναν Ψαραετό. Δύο από αυτά πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου. Μόνο τον Νοέμβρη παραλάβαμε δώδεκα (12) τραυματισμένα πουλιά εκ των οποίων μόνο ένα ανήκει στα θηρεύσιμα είδη. Πάλι κυρίως αρπακτικά πουλιά ανάμεσα σε αυτά έναν Στεπόκιρκο και ένα Τσιχλογέρακο Και από τον Δεκέμβρη ως και την λήξη της κυνηγετικής περιόδου παραλάβαμε άλλα επτά (7) πυροβολημένα πουλιά ανάμεσα τους έναν Λευκοτσικνιά, έναν Πετρίτη και ένα Ξεφτέρι.

Από τη μια η κυνηγετική περίοδος αρχίζει χρόνια τώρα πολύ πριν αρχίσουν οι μεταναστεύσεις των πουλιών αίτημα στο οποίο η βιομηχανία όπλων και φυσιγγιών έχει το πάνω χέρι.

Από την άλλη ας μας πουν τελικά που θα πάει αυτή η ιστορία των ανεκπαίδευτων κυνηγών; Αποδεικνύεται ότι οι οπλοφόροι είναι τελείως άσχετοι και συνεχίζουμε να απορούμε με τι κριτήριο τους χορηγείται η άδεια οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Αν όμως αυτό το έγκλημα κατά της άγριας ζωής γίνεται σκόπιμα το ζήτημα αλλάζει και εκεί θα πρέπει να περιστρέψουμε την συζήτηση γύρω από την υποκουλτούρα των εν δυνάμει εγκληματιών.

Β) Από τροχαία ατυχήματα παραλάβαμε δύο ενήλικες αλεπούδες ένα αρσενικό και μία θηλυκή εκ των οποίων η μία κατέληξε από κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Ένα μωρό αλεπουδάκι διασώθηκε ενώ η μητέρα είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Άρα τι να απέγιναν τα αδερφάκια του;

Η καταγραφή των νεκρών, κυρίως θηλαστικών, στον δρόμο για την περιοχή μας (στα πλαίσια του Νομού Πρέβεζας) είναι τριψήφιος αριθμός.

Γ) Από τον Μάρτη άρχισαν οι αποψιλώσεις, τα ραντίσματα, τα ποντικοφάρμακα και μαζί άρχισαν και οι παραλαβές των δηλητηριασμένων ζώων. Μία Γερακίνα από τους φίλους στο Νεοχώρι, ένα Μπούφο από τον Βάλτο της Πάργας, δύο Πελαργοί από την Φιλλιπιάδα (νεκροί), μία Τυτώ (νεκρή).

Αυτά είναι τα χάλια της ανθρωποκεντρικής, έκπτωτης σε περιβαλλοντικές -και όχι μόνο- αξίες της ελληνικής κοινωνίας.

Δ) Τώρα διανύουμε την περίοδο των νηπίων. Αν και η σωματική διάπλαση στα περισσότερα από τα είδη της ορνιθοπανίδας ολοκληρώνεται μόλις δύο μήνες μετά την γέννησή τους. Κάποια άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το νεαρό της ηλικίας τους ανάλογα με το είδος. Έτσι παραλάβαμε ένα μωρό Πελαργού που ξανατοποθετήθηκε στην φωλίτσα του, τέσσερις (4) Γλάρους, έξι (6) Σταχτάρες και ένα Χουχουριστή.

Ε) Να προσθέσουμε εδώ και τα στοιχεία που αφορούν το Θαλάσσιο Περιβάλλον . Οχτώ (8) ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ. Εφτά(7) νεκρές από θανάσιμα τραύματα. Οι έξι από αυτές (6)τον μήνα Ιούνη η μία διασώθηκε και αυτό χάρη στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των κατοίκων στο Ψαθάκι*. Ένα Δελφίνι μπλεγμένο σε δίχτυα νεκρό από ασφυξία και άλλο ένα νεκρό δελφίνι είχε βρεθεί τον Σεπτέμβρη, με μόλοπες, θανάσιμα τραυματισμένο.

Με την πρώτη κιόλας ματιά τα πράγματα φαίνονται κρίσιμα και τα στοιχεία απογοητευτικά. Και είναι.

2. Η αιτία για κάθε επίπτωση στο περιβάλλον φυσικό, θαλάσσιο, είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Έννομη ή παράνομη.

Έτσι και στις τέσσερις των πέντε περιπτώσεων τραυματισμένων ζώων.

Όλα όμως είναι ζήτημα παιδείας.

Κανέναν δε συμφέρει να παράγει πολίτες πολιτισμένους και νοήμονες.

Η αυθαιρεσία και η παρανομία σε αυτή τη χώρα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δυστυχώς πρωταθλητές σε αυτό το βρώμικο σπορ είναι οι εκάστοτε ηγέτες και έχοντες εξουσία οι οποίοι για τους περισσότερους αποτελούν πρότυπο.

«Οι εξουσιαζόμενοι μιμούνται τους εξουσιαστές τους».

Ας μην αρχίσουμε να αριθμούμε τις ποινικά και ηθικά κολάσιμες πράξεις γύρω μας…

Να δούμε όμως λιγάκι τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο.

Η Πρέβεζά μας…

Οι άρχοντες της πόλης μας δεν θα τα κατάφερναν ακόμη κι αν προσπαθούσαν να μας πείσουν για την όποια περιβαλλοντική τους μέριμνα και ευαισθησία.

Αμβρακικός. Αργοπεθαίνει και δεν μπορείτε να πείσετε ότι νοιάζεστε για το χαρακτηρισμένο «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» όσες ημερίδες κι αν οργανώσετε.

Πρώτον εδώ και χρόνια γίνεται διακίνηση πετρελαιοειδών μέσα στον Αμβρακικό, κάποιες φορές φορτηγά πλοία με καύσιμα ξωκύλανε και σταθήκαμε όλοι μας πάρα πολύ τυχεροί. Στην τύχη θα εναποθέτουμε τις ελπίδες μας; Καμία προσπάθεια δε έγινε για την απόκτηση εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος (θαλάσσιας ρύπανσης). Εδώ και χρόνια ξεφορτώνεται μεταλλαγμένη σόγια στο λιμάνι της Πρέβεζας και καμία διαμαρτυρία από τους επίσημους τοπικούς φορείς δεν έγινε ούτε καν επιβάλατε το φορτίο αυτό να βρέχεται κατά την εκφόρτωσή του.

Με ιδιωτική πρωτοβουλία κάποτε έγινε η καταγγελία της αυθαιρεσίας που ετοίμαζε ο πρώην Νομάρχης κατά τις εργασίες της επέκτασης του λιμανιού κι ακόμη τα μπλοκς έχουν παραμείνει εστία μόλυνσης στο λιμάνι. Τώρα που απέναντι στο Άκτιο ένας ιδιώτης κατασκευάζει ένα έργο (ΜΑΡΙΝΑ) που και πάλι έχει επίπτωση το στένεμα του διαύλου, έχετε βρει την γελοία δικαιολογία ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία σας να παρέμβαιτε αλλά στην δικαιοδοσία άλλου δήμου και άλλου νομού…

Καμία προσπάθεια και κανένα κίνητρο δεν δόθηκε στους αγρότες γύρω από τον Αμβρακικό ώστε να πάψουν να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα! Ελλιπέστατοι οι έλεγχοι των χοιροστασίων και των λυμάτων τους. Των βιοτεχνιών και των λυμάτων τους. Ο Λούρος σκουπιδότοπος! Οι ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχουν μέσα στον Αμβρακικό. Δεν είναι δυνατόν η Νομαρχία να χορηγεί παραπάνω άδειες από αυτές που αντέχει ο κόλπος για μικροπολιτικούς λόγους. Αυτό έχει συμβεί! Αλήθεια τα σκουπίδια (πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία, μπάζα) στη χερσόνησο του Αμβρακικού τι απέγιναν;

Δεν λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη σας ότι από την Αλιεία στην Πρέβεζα, την Άρτα και την Αμφιλοχία ζουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Τους αγνοείτε και τους εμπαίζετε κύριοι!

Παράλληλα είναι υπέρογκος ο αριθμός των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.

Κατά κανόνα στον κόσμο μας παιδεία και προβληματισμός δεν υπάρχει. Έχουμε τόσα κρούσματα δολοφονιών θαλάσσιων χελωνών. Κάποτε με αίτημα οικολογικών οργανώσεων έγινε μια προσπάθεια αποζημίωσης για τα σκισμένα δίχτυα κάτι που ήταν και πάλι ασύμφορο αφού οι αλιείς όλης της Ελλάδας έπρεπε να πάνε τα πειστήρια στην Αθήνα, να μπουν σε λίστα αναμονής κλπ.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι εχθρός των ψαράδων τα ανυπεράσπιστα ζώα που συνήθιζαν να ζουν κάτι εκατομμύρια χρόνια στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά η έλλειψη μέριμνας από την πολιτεία.

Μαζί με όλα όσα προαναφέρονται παραπάνω, για παράδειγμα, που εναποθέτει κάποιος τα υγρά λύματά του όταν αλλάζει τα λάδια της μηχανής του σκάφους, της βάρκας του; Πόσα σκουπίδια πετάγονται μέσα στη θάλασσα και ποιες είναι οι κυρώσεις;

Η ανακύκλωση εξαγγέλθηκε πριν από έξι μήνες. Ωστόσο δεν έγινε ακόμη καμία προεργασία σε ότι αφορά την ενημέρωση του κόσμου. Οι διαδικασίες αυτές προϋποθέτουν καμπάνιες ενημέρωσης πόρτα – πόρτα, αλλά και συλλογικά διότι δεν είναι εφικτό δια μαγείας να πραγματωθούν.

Το δάσος του Μονολιθίου χρειάζεται αναδάσωση!!! Νοιάστηκε κανείς;

Όσο για τον ιστό της πόλης, ποιο άρα είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι τοπικοί άρχοντες για να είναι η Πρέβεζα μια βιώσιμη πόλη και όχι ένα αντίγραφο ασφυκτικής μεγαλούπολης με όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός αστικού κέντρου. Ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός; Η πόλη πνίγεται στο τσιμέντο και μαίνεται η συνέχεια. Επιτρέποντας οι τοπικοί άρχοντες την εμπορευματοποίηση και την υποταγή των ελεύθερων χώρων. Επιτρέποντας την υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος από άκρη σε άκρη από το Βαθή μέχρι το Καλαμίτσι.

Παράλληλα όλη η Ελλάδα καίγεται με συνέπειες απόλυτα καταστροφικές και κανείς δεν έχει θιγεί τόσο ώστε να πάρει την ευθύνη. Το άρθρο 24 κάθε τόσο όμως το θίγετε οπλίζοντας το χέρι των οικοπεδοφάγων εμπρηστών.

Για να αποδείξετε την πολιτική σας ιδιότητα, περικόψτε τους μισθούς σας κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές. Κι εναποθέστε τα χρήματα αυτά στις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, στην Δασοπυρόσβεση, στα Νοσοκομεία, στα Σχολεία.

Θα είμαστε εδώ, αγκάθι στην υποταγή του νου και την έλλειψη γνώσης, κουλτούρας και ευαισθησίας που έχετε επιβάλει με κάθε ανήθικο μέσο.

Δε θα πάψουμε να καταγγέλλουμε τη χυδαιότητα και τα εγκλήματα κατά της ίδιας της ζωής επειδή εσείς έχετε βαλθεί να επιβάλετε τους ανήθικους νόμους της αγοράς, της υποταγής και της εμπορευματοποίησης.

Καλογήρου Πέλα